• WAK Week van de Amateurkunsten

  De Lieremanschilders achterna


 • Kunstkring Gagel Oud-Turnhout

  In de Heischuur Oud-Turnhout 14-15-16 oktober 2016 EXPO van Kunstkring Gagel “jaarthema : Bloemenstilleven met gedicht/zegswijze” De jaarlijkse expo voor kunstkring Gagel kondigt zich aan. De leden hebben tijdens de verschillende workshops, nu maandelijks ingericht, ervaring kunnen opdoen in verband met het opzetten en schilderen van stillevens – gebruik van mediums hieromtrent - , onderzoek van het perspectief, schilderen van een landschap naar foto met vlakverdeling/perspectief, hoe stof schilderen en andere onderwerpen. Voor hun jaarthema kozen ze “Bloemenstilleven met gedicht/zegswijze”. Eigen inspiratie en zoektocht van de schilders om dit thema weer te geven zal menig bezoeker doen verbazen. Een diversiteit aan schilderijen zal overheersen naar eigen idee en werkmethode. Naast deze werken neemt elk lid deel met werken van landschap tot stilleven, van abstractie tot expressieve vormgeving, van portret tot gevoelsmatige expressie. Ieder werk vertelt het gevoel, het beleven van de kunstenaar op basis van zijn waarneming door middel van kleurencombinaties en picturale impressies met zachte of ruwe streken, tweetonige pigmenten of schakeringen ervan. Werken gemaakt tijdens de workshops zullen tevens te bezichtigen zijn. Op vrijdag 14 oktober zullen leden aan het werk zijn zoals tijdens de workshop. Heeft men zin om hieraan deel te nemen, welkom. De tentoonstelling gaat door op 14-15-16 oktober 2016 van 10 uur tot 18 uur in de Heischuur Oosthoven Oud-Turnhout. De toegang tot de tentoonstelling is gratis en wie deelneemt aan de tombola kan een kunstwerk van een lid mee naar huis nemen of daardoor de kunstkring steunen. Raadpleeg de internetsite http://www.kunstkringgagel.be om werken van vroeger en hun kunstenaars ontdekken.


 • ..

  ..


 • Cultuurprijs voor Kunstkring Gagel (gemeente Oud-Turnhout)

  Cultuurprijs 2015 toegekend aan Kunstkring Gagel Cultuurprijs 2015 (grote weergave) Van bij zijn ontstaan in 1982 (tijdens het officiële openingsweekend van Gemeenschapscentrum De Heischuur) geeft Kunstkring Gagel aan talrijke amateur-kunstenaars de impuls en de onafgebroken zorg om hun artistieke kwaliteiten te ontplooien en technisch bij te scholen. Dat gebeurt met de wekelijkse werkbijeenkomsten waar ervaringen worden uitgewisseld en met thema-workshops. Op de jaarlijkse tentoonstelling van de kring wordt al dat moois verzameld voor het publiek. Dat verschillende leden zich in de loop der jaren hebben weten te onderscheiden, is zeker ook de verdienste van de vereniging waarin ze zich konden ontplooien. Al meer dan 30 jaar volhardt de Kunstkring in zijn inspanningen om schildersvrienden samen te brengen in een laagdrempelig aanbod. Het respect voor ieders eigenheid en stijl, de samenhorigheid en die laagdrempelige aanpak, vormen al jaren de steunpilaren van deze gewaardeerde vereniging. De Begeleidingscommissie voor de Cultuurprijs, die zich ieder jaar in november buigt over de nominaties die werden ingediend voor deze prijs, vond het daarom de hoogste tijd om Kunstkring Gagel de Cultuurprijs van Oud-Turnhout toe te kennen. Als teken van waardering voor hun werking de voorbije 33 jaar én als aanmoediging om de komende decennia met evenveel inzet en plezier door te gaan ! OVERHANDIGING Namens Kunstkring Gagel neemt ondervoorzitter Leo VAN DEN BOSSCHE (links op foto) de trofee uit handen van Cultuurraadvoorzitter Walter HENDRIX (rechts op foto). De Oud-Turnhoutse kunstenares Hilde MATHEUSSEN maakte een kunstwerkje in klei, in functie van de laureaat: verfborstels en een verftube. http://www.kunstkringgagel.be


 • Expo

  In de Heischuur Oud-Turnhout 14-15-16 oktober 2016 EXPO van Kunstkring Gagel “jaarthema : Bloemenstilleven met gedicht/zegswijze”


 • Getuigschrift Schilderkunst

  30 juni 2016


 • Retrospectieve "Voetsporen" Hofke van Chantraine Oud-Turnhout

  De retrospectieve “Voetsporen” verwijst naar nostalgische stillevens, weidse stille impressies van Landschap De Liereman en het Arendonks Goorke. Figuratieve werken zijn visuele aantekeningen met een muzische, maatschappelijke of academische inslag. Woordspelingen in teksten en tekeningen zorgen voor afwisseling met mijmeringen over de evolutie van de natuur en dagdagelijkse dingen. Elk beeld is een spiegel, een vertaling met kleurschakeringen overgoten voetsporen in de omringende snelle wereld waarin rust en stilte zeldzaam geworden zijn.